News/系所公告

>News
21Nov

系務公告
2019秋季班&2020春季班交換學校申請至107.12.13(四)止

2019秋季班&2020春季班交換學校申請開始了,即日起至107.12.13(四)止,請將申請資料送至系辦以供審核。

附件 : 2019交換學生申請通知_v1.doc
          2019各系院審查書.doc
          2019修課單.doc