News/系所公告

>News
05Sep

系務公告
111碩、博班新生至系辦領取學生證 (0906更新請閱讀內文)

·*更新:  111碩、博班新生請於9/12(一) 後持繳費完成證明來系辦領取學生證,請於上午8點至下午5點前(中午12點至下午1點半休息)領取,謝謝。------------------------------------------------------------------------------------
2022-09-05 101333