News/系所公告

>News
16Nov

徵才資訊
2019 聯電應屆預聘招募開跑囉!!!


【2019 聯電應屆預聘招募開跑囉!!!】即日起展開預聘面談,聯電竹/南科眾多研發相關職缺,強力徵求2019碩/博士畢業生!

敬邀同學盡速投遞履歷,越早投遞,面談機會越多喔!

資格條件:2019應屆碩、博士生;性別不拘

開放職缺:研發工程師/製程整合工程師/製程工程師/設備工程師/∕智慧製造工程師

投遞網址:1. 104 聯電_☆★2019預聘徵才專區☆★→ https://www.104.com.tw/job/?jobno=6dpmx&jobsource=joblist_a_relevance

                    2. UMC 招募網頁_☆★2019預聘徵才專區☆★→ http://hr.umc.com/

備註:1.若具備撰寫程式相關專長者,請於自傳中說明
           2.於附件提供大學及碩士等成績單者為佳

附件 : 2019聯華電子預聘徵才EDM